KONTAKT

 

 

EUROKONSULTANT,

ul. Kościuszki 37A, 33-100 Tarnów

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 15:00

Biuro projektu dostosowane do osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w rejonie powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, gorlickiego, nowosądeckiego oraz m. Tarnów, od 01.01.2021 do 31.12.2022. 

Kwota dofinansowania: 2,017,336.38 zł. 

 

Zapraszamy osoby niepracujące w wieku powyżej 30 r. ż. do udziału w Projekcie "Aktywni od zaraz!" i skorzystania z: 

 

- Pomocy w określeniu ścieżki zawodowej w ramach zajęć indywidualnych

- Warsztatów aktywizacji zawodowej 

- Pomocy w podniesieniu kwalifikacji w postaci dofinansowania szkoleń zawodowych

- Możliwości nabycia doświadczenia zawodowego w postaci dofinansowania 3 miesięcznych staży zawodowych o wysokości stypendium stażowego 1536,50 zł netto.

- Zwrot kosztów dojazdów  

ZAPISZ SIĘ !

AKTYWNI OD ZARAZ!

 

 

LIDER 

EUROKONSULTANT 

ul. T. Kościuszki 37A

33-100 Tarnów

 

Copyright 2020 | Created with WebWave

33-100 Tarnów

ul. Kościuszki 37A

tel. 793 043 897

biuro@eurokonsultant.pl

ADRES

MENU

CONSULTING - STĘP Anna Baca

ul. I. Paderewskiego 180A

86-300 Grudziądz

 

PARTNER